Mengenai Saya

Ng Yueh Huah D20102044999 Bahasa Melayu

Sabtu, 10 Disember 2011

Contoh aktiviti P&P bagi membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV

 1. Guru boleh menggunakan gambar atau benda yang terdapat di persekitar murid seperti buku.  Guru membimbing murid menyebut dan mencerakinkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV.  
 2. Murid menyebut perkataan lain yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV berdasarkan gambar seperti gigi, mata, kuku, guru dan sebagainya.
 3. Murid mengeja dan membaca perkataan pada kad perkataan yang bergrid.  Aktiviti ini boleh dijalankan secara individu, berpasangan atau dalam kumpulan.
 4. Murid menjalankan latih tubi membaca tanpa kad yang bergrid.
 5. Murid membaca frasa dan ayat yang mempunyai perkataan suku kata terbuka KV+KV seperti:
          buku baharu.
          ini buku baharu Hasu.

Kemahiran dan Objektif Literasi Asas Tahun 2

Kemahiran literasi asas tahun 2 termasuklah:
 • Membaca dan memahami perkataan
 • Membina dan menulis perkataan
 • Membaca dan memahami frasa
 • Membina dan menulis frasa
 • Membaca dan memahami ayat
 • Membina dan menulis ayat
Ia adalah diharapkan murid tahun 2 dapat membaca, memahami, mencerakin, membina dan menulis perkataan mengikut susunan suku kata terbuka dan tertutup, digraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung,  berimbuhan awalan dan akhiran, frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk.

Teknik Pengajaran Dalam P&P

Teknik pengajaran dan pelbagai dapat menarik minat pelajar untuk belajar, tetapi guru harus mengambil kira faktor latar belakang murid untuk menentukan teknik yang dipilih.  Antara teknik pengajaran termasuklah:
 • Bercerita
 • Bersyarah
 • Perbincangan
 • Permainan
 • Latih Tubi
 • Hafalan 
 • Simulasi
 • Demonstrasi
 • Penyoalan
 • Main Peranan
 • Lakonan
 • Penyelesaian Masalah
 • Sumbang Saran
Guru juga boleh menggunakan aktiviti pengajaran seperti:
 • Menyanyi
 • Bermain
 • Melukis
 • Membaca
 • Berbincang
 • Menulis
 • Mengira
 • Membuat Model
 • Menyelesaikan Masalah
Selain aktiviti-aktiviti yang dipilih adalah menarik, ia juga hendaklah ada potensi yang tinggi agar isi pelajaran dan konsep-konsep yang diterjemahkan adalah jelas.  Aktiviti -aktiviti yang disediakan perlu dalam urutan yang baik dan mampu mempengaruhi intelek, emosi dan minat murid secara berkesan.

Rabu, 7 Disember 2011

Bangau Oh Bangau - FNM.mp4


Lagu-lagu yang saya masukkan ini diharapkan dapat menceriakan P&P cikgu^^

Chan Mali Chan

Nenek Si Bongkok Tiga

Ikan Kekek

Lagu kanak kanak Saya Ada Kuda

Lagu kanak kanak : lagu tiga kupang

Rasa Sayang eh rasa sayang

Lagu ini adalah senang dan sedap dinyanyi kerana terdapat ayat yang menyanyi berulang-ulang.

Burung Kakak Tua


Menggunakan nyanyian bagi mengajar kemahiran membaca dapat menarik minat pelajar. 
Marilah kita menyanyi bersama-sama^^

Lagu ABC

http://www.youtube.com/watch?v=yl1AZoQtpjQ&feature=related
Kita juga boleh menggunakan nyanyian dalam P&P kita supaya suasana belajar lebih riang lagi^^

Selasa, 6 Disember 2011

LAGU ABC - SUKU KATA IB


Video ini harap boleh digunakan bagi menarik minat pelajar-pelajar LINUS pada awal permulaan P&P.

Membaca bagi murid LINUS

Murid-murid LINUS saya sukar membaca walaupun bagi sesuatu perkataan kerana mereka menghadapi masalah mengeja suku kata.  Kemahiran membaca harus dipupuk dengan tersusun dan berkesan.  Untuk membolehkan murid-murid saya membaca sesuatu perkataan dengan betul, saya akan meminta anak murid saya mengeja sebelum membaca sesuatu perkataan. 

Kalau mereka tidak boleh membaca dengan betul selepas mengeja, saya akan meminta mereka mengeja berulang-ulang sehingga mereka boleh membaca perkataan tersebut dengan betul.  Di samping itu, saya perlu membimbing mereka dengan penuh kesabaran kerana keupayaan mereka dalam membaca adalah tidak sama atau lambat berbanding dengan murid biasa, justeru kaedah yang saya gunakan perlu berbeza.

Saya telah menjalankan program bacaan awal pagi Bahasa Melayu khas bagi murid-murid LINUS saya.  Saya telah memilih beberapa murid tahun 3 untuk menolong saya membimbing murid-murid LINUS saya mengeja suku kata.  Bagi murid LINUS yang sangat lemah, saya akan mengatur setiap murid akan belajar dengan seorang kakak atau abang.  Di samping itu, murid-murid yang membantu saya seronok menjalankan tugasan ini dan mereka dapat mengukuhkan lagi kemahiran membaca Bahasa Melayu.  Mereka juga berasa bangga kerana telah menjadi "abang atau kakak penolong".       

Setelah mereka dilatih 1 tahun, saya mendapati murid-murid LINUS saya dapat membaca petikan dengan baik tetapi ia adalah berjalan langkah demi langkah.  Murid-murid LINUS perlu mahir membaca suku kata dan seterusnya perkataan, ayat dan akhirnya petikan.  Saya berpendapat guru, kakak atau abang yang mengajar mereka membaca perlu sentiasa memberi galakkan.   

Saya mendapati cara ini sangat berkesan kerana mereka senang dan suka belajar dengan abang atau kakak yang mengajar mereka.  Abang dan kakak yang mengajar murid-murid LINUS adalah sangat kreatif kerana mereka telah menggunakan pelbagai kaedah seperti mengadakan pertandingan, gabungan membaca dan mereka juga akan menyediakan hadiah bagi murid LINUS.  Kaedah yang digunakan perlu diubahsuaikan mengikut kemampuan murid.  Kemahiran membaca perlu dilatih berulang-ulang dan akhirnya murid LINUS yang lemah dalam membaca dapat juga menguasai kemahiran membaca.  Oleh itu, sebagai guru kita tidak boleh abaikan mereka.

Belajar Membaca