Mengenai Saya

Ng Yueh Huah D20102044999 Bahasa Melayu

Sabtu, 10 Disember 2011

Contoh aktiviti P&P bagi membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV

  1. Guru boleh menggunakan gambar atau benda yang terdapat di persekitar murid seperti buku.  Guru membimbing murid menyebut dan mencerakinkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV.  
  2. Murid menyebut perkataan lain yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV berdasarkan gambar seperti gigi, mata, kuku, guru dan sebagainya.
  3. Murid mengeja dan membaca perkataan pada kad perkataan yang bergrid.  Aktiviti ini boleh dijalankan secara individu, berpasangan atau dalam kumpulan.
  4. Murid menjalankan latih tubi membaca tanpa kad yang bergrid.
  5. Murid membaca frasa dan ayat yang mempunyai perkataan suku kata terbuka KV+KV seperti:
          buku baharu.
          ini buku baharu Hasu.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan