Mengenai Saya

Ng Yueh Huah D20102044999 Bahasa Melayu

Sabtu, 10 Disember 2011

Kemahiran dan Objektif Literasi Asas Tahun 2

Kemahiran literasi asas tahun 2 termasuklah:
  • Membaca dan memahami perkataan
  • Membina dan menulis perkataan
  • Membaca dan memahami frasa
  • Membina dan menulis frasa
  • Membaca dan memahami ayat
  • Membina dan menulis ayat
Ia adalah diharapkan murid tahun 2 dapat membaca, memahami, mencerakin, membina dan menulis perkataan mengikut susunan suku kata terbuka dan tertutup, digraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung,  berimbuhan awalan dan akhiran, frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan